„Marşul lui Radetzky” de Joseph Roth

Sunt trei generaţii de slujitori ai Imperiului Austro-Ungar pe care Joseph Roth le-a urmărit în capodopera sa, „Marşul lui Radetzky”. Trei generaţii din familia Trotta, devenită von Trotta und Sipolje şi ridicată la alt nivel social după ce bunicul, pe atunci căpitan şi ţăran sloven, i-a salvat viaţa împăratului Franz …

„Iov”, Joseph Roth

Un evreu rus, Mendel Singer, duce o viaţă liniştită în Rusia dinainte de război (primul), alături de familie – soţia, Debora, şi patru copii – trei băieţi (doi de luat în armată, Şmarie şi Ionas, plus Menuhim, „un schilod robust”, condamnat, se pare, la o existenţă de legumă) şi o …

Unul dintre cele mai intense paragrafe citite vreodată

„Deodată, Debora începe, cu mişcări foarte lente, să-şi smulgă părul din cap cu degete şovăielnice. Îşi trage una după alta cozile peste faţa palidă şi nemişcată ca de ghips turnat. Apoi îşi smulge şuviţă după şuviţă, aproape în acelaşi ritm în care afară cad fulgii de zăpadă. Apar două, trei …