Dan C. Mihăilescu, „Castelul, biblioteca, puşcăria: trei vămi ale feminităţii exemplare”

Într-unul dintre texte, Dan C. se priveşte în oglindă. Îşi caracterizează stilul – „patetic, digresiv, intens empatic” şi consideră că este cultivatorul unei critici simpatetice, al eseului liric, fervorilor comparatiste, decupajului insaţiabil şi citării sans rivages. Ar fi mers şi citarea „fără limite”, dar poate sună mai bine aşa, …